MAPA AKUSTYCZNA
 
 
Informacje podstawowe
Mapa akustyczna Gorzowa Wielkopolskiego została opracowana w celu oceny klimatu akustycznego miasta.

Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem informacji opisowych i graficznych. W jej skład wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego.

Na potrzeby mapy akustycznej powstała także mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Mapa akustyczna jest wstępem do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Prezentowane mapy nie mogą zastępować dokładnej ekspertyzy dla konkretnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych.

Mapa akustyczna prezentuje stan środowiska na czas jej realizacji ( październik 2011- czerwiec 2012) i będzie aktualizowana co 5 lat.